Menu Content/Inhalt
Start
Turniej: boisko ul Ró?ana
10.06.2011.

ImageMecze turniejowe z dnia 11.06.2011 r. odby?y si? na boisku sportowym przy ul. Ró?anej w Ostrowie Wielkopolskim.

Mapa (kliknij)

W przypadku za?amania pogody w trakcie rozgrywek, turniej zostanie przeniesiony do hali sportowej Szko?y Podstawowej nr 7 na ul Bema 30.

Zmieniony ( 25.04.2012. )
 
RELACJA Z TURNIEJU 11-12.06.2011
27.06.2011.
Zmieniony ( 07.05.2012. )
 
Lista dru?yn
07.06.2011.
Jeste?my po spotkaniu organizacyjnym oto lista dru?yn w/g grup
 
grupa A
1 - 4gim and1
2 - ELEKTROSPRZET
3 - ASY
4 - Cleveland 
grupa B 
5 - 4gim and2
6 - Anonimy
7 - S.CH.TEAM
8 - Oczy Wa?ki
grupa C 
9 - gim raszków 
10 - RAFA
11 - PBO
12 - Finger Team
grupa D 
13 - PIASTOWSKA
14 - wycofa?a si? 
15 - zbw
16 - DIKEMBE
 
 
Jak zwykle by?y problemy z pojawieniem si? przedstawicieli dru?yn, na dodatek jedna dru?yna wycofa?a si?.
 
Przypominam grupy A i B stawiaj? si? o godz 8.45 w sobot? a grupy C i D o godz 13.00.
 
W przypadku, gdy dru?yna nie b?dzie mia?a sk?adu, ?eby rozegra? mecz b?dzie walkower 20:0.
 
Prosz? na bie??co obserowa? informacje na stronie osiedlowej.
 
W zwi?zku z wycofaniem si? dru?yny istnije mo?liwo?? zg?oszenienia jeszcze jednego zespo?u do turnieju. Zainteresowanych prosimy o pilny kontakt.
Zmieniony ( 07.06.2011. )
 
Turniej - spotkanie z kapitamani 06.06.2011
05.06.2011.
Lista dru?yn zamkni?ta, zg?osi?o si? 16 dru?yn. Jak zwykle turniej cieszy? si? du?ym zainteresowaniem. W najbli?szy poniedzia?ek o godz 19.00 odb?dzie si? spotkanie z kapitanami dru?yn na boisku przy ul. Ró?anej. Prosz? zabra? ze sob? orygina?y dokumentów + wpisowe 35 z?. Je?li kapitan nie mo?e si? stawi?, prosimy o przybycie innego zawodnika z danej dru?yny.
Zmieniony ( 05.06.2011. )
 
11-12 czerwca 2011 Turniej o Puchar Perzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
10.05.2011.

W dniach 11-12 czerwca odb?dzie si? turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na boisku przy ul. Ró?anej. Jest to 4 edycja turnieju organizowanego przez Rade Osiedla "Nowe Parcele". Je?li bra?e? ju? wcze?niej udzia? w tej imprezie to my?l?, ?e nie musz? Ci? przekonywa?, ?e naprawd? warto tam by?. Zespo?y b?d? si? sk?ada? z 7 osób (4 na boisku + 3 rezerwowych). Wszelkie informacje, formularz zg?oszeniowy znajdziesz na stronie www.os9.ostrowwlkp.org . Zapisy trwaj? do 01.06.2011, wiec nie czekaj 06.06.2011 odb?dzie si? spotkanie na którym omówione zostan? szczegó?y i rozlosowane grupy. Wpisowe to 35 z? od zespo?u.

Ilo?? zespo?ów ograniczona, decyduje kolejno?? przes?anych zg?osze? z kompletnymi danymi.

Masz pytania zadzwo? do organizatora tel. 698-618-357

Regulamin

O?wiadczenie

Formularz


Image
Zmieniony ( 27.06.2011. )
 
III Turniej o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp. - rozstrzygni?cia [foto]
29.06.2010.
Kolejny 3 ju? turniej w kosza za nami. Tym razem zosta? on rozegrany o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Rados?awa Torzy?skiego.
Impreza trwa?a dwa dni, w tej edycji startowa?o 16 dru?yn i jak by?o mo?na si? spodziewa? emocji nie brakowa?o.
Zmieniony ( 30.06.2010. )
Czytaj całość…
 
Zmiany w turnieju
24.06.2010.
Ostatnie zespo?y potwierdzi?y ju? swoj? obecno?? na turnieju a wi?c mamy komplet 16 dru?yn, miejsce dru?yny ELEKTROSPRZ?T zajmie MIA?D?YCA. Klikaj?c w link poni?ej otrzymamy ostateczn? rozpisk? grup.

Komplet dru?yn gwarantuje niesamowite emocje i walk? do samego ko?ca o zwyci?stwo, oprócz typowo sportowych wra?e? ka?dy z przyby?ych b?dzie móg? wzi?? udzia? w ró?nych zabawach i konkursach.
Tak?e naprawd? warto w ten weekend przyby? do Hali Szko?y Podstawowej nr 7 przy ulicy BEMA 30.

Zmieniony ( 30.06.2010. )
Czytaj całość…
 
Turniej koszykówki - informacja o koszulkach
24.06.2010.
Ka?dy z uczestników turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. proszony jest o zabranie ze sob? dwóch kompletów strojów do gry (czarny i bia?y) w celu unikni?cia problemów podczas rozgrywek.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 45