Menu Content/Inhalt
Start
Turniej o puchar firmy INFO-NET ju? za nami
22.09.2009.

To ju? kolejny otwarty turniej w tym roku, jaki uda?o si? zorganizowa? na tym obiekcie sportowym. Po zako?czeniu pierwszego turnieju pada?y pytania od zawodników czy b?dzie nast?pny, jak wida? po trzech miesi?cach spotkali?my si? po raz kolejny. Impreza ta zosta?a zorganizowana wy??cznie ze ?rodków sponsorów, Rada Osiedla nr 9 Nowe Parcele niestety w tegorocznym bud?ecie nie dysponowana wolnymi ?rodkami.

Zmieniony ( 29.06.2010. )
Czytaj całość…
 
Wykaz dru?yn bior?cych w turnieju 12-13.09.2009 r.
11.09.2009.

Drugi dzie? turnieju w niedziele 13.09.2009 zaczynamy rozgrywki o godz 9.00

Prosimy o stawienie si? wszystkich dru?yny o ustalonej godzinie!

Rozpocz?cie turnieju sobota i niedziela godz. 9.00

Dru?yny, które wylosowa?y numery od 1 do 6 prosz? stawi? si? punktualnie o 9.00

Dru?yny, które wylosowa?y numery od 7 do 12 prosz? stawi? si? punktualnie o 13.00

Brak dru?yny gotowej do rozgrywek spowoduje walkower 20 : 0

Kapitan

nazwa dru?yny

wylosowany numer

Piotrek Milewski

Ziemniaki

1

Piotr Kabaci?ski

csir Krotoszyn

2

Maciej Maciejewski

Mia?d?yca

3

Szymon SKUPI?SKI

W?ADCY OBR?CZY

4

Miko?aj Gomó?ka

Firefox

5

Aleksander Lisiecki

Dikembe

6

Mi?osz Kogucki

Los Czomberos

7

Krzysztof Kaczocha

TORNADO

8

Piotr Figas

Koper team

9

Tomasz Gluzman

Monster Team

10

Krzysztof Chmielarz

ZBWiP

11

Damian Grzesiak

Sowa Team

12

W przypadku pyta? prosz? o kontakt tel. 698 618 357

Zapraszam równie? publiczno?? do kibicowania , b?d? równie? konkursy dla osób nie bior?cych udzia?u w turnieju.

 

 

Zmieniony ( 12.09.2009. )
 
II Otwarty Turniej Koszykówki
19.08.2009.
Uwaga! Spotkanie organizacyjne 10.09.2009r. godz 19:00
Image

Regulamin II Turnieju Koszykówki
Zmieniony ( 31.08.2009. )
 
Festyn Rodzinny
10.07.2009.
Zmieniony ( 10.07.2009. )
 
Relacja z turnieju kosza 20-21.06.2009r.
03.07.2009.

Pierwszy turniej ju? za nami. Niestety pogoda nie pozwoli?a na przeprowadzenie go w planowanym terminie 13-14 czerwca i odby? si? tydzie? pó?niej. Bra?o w nim udzia? 14 dru?yn. Turniej odbywa? si? przez dwa dni, im byli?my bli?ej fina?u tym emocji by?o wi?cej. Decyduj?ce punkty w meczu fina?owym pad?y na 3 sekundy przed zako?czeniem czasu, rzutem za 3 punkty ostatecznie rozstrzygn?? wynik Marcin Ka?owski reprezentant dru?yny DIKEMBE.

Zmieniony ( 10.07.2009. )
Czytaj całość…
 
Festyn Rodzinny
26.06.2009.
Image

W dniu 14.06.2009r. na naszym osiedlu odby? si? festyn rodzinny organizowany przez Rad? Osiedla nr 9 "Nowe Parcele", przy wspó?udziale dyrekcji SP7, Rady Rodziców oraz Rady Szko?y.

Zmieniony ( 26.06.2009. )
Czytaj całość…
 
Turniej koszykówki 20-21.06.2009r.
14.06.2009.
Image

PLAN DNIA:
Sobota:
 • 9:00 Oficjalne otwarcie turnieju
 • 9:30 – 11:30 Rozgrywki grupy D
 • 11:30 – 15:00 Rozgrywki grupy B
 • 15:00 – 18:30 Rozgrywki grupy A
 • 18:30 – 22:00 Rozgrywki grupy C
Niedziela
 • 10:00 – 13:00 Mecze ?wier?fina?owe
 • 13:00 – 14:00 Konkursy
 • 14:00 – 17:00 Pó?fina?y i Fina?y
2 WARIANT
PLAN DNIA Sobota:
 • 9:00 Oficjalne otwarcie turnieju
 • 9:30 – 13:00 Rozgrywki grupy D
 • 13:00 – 16:00 Rozgrywki grupy B
 • 16:00 – 19:00 Rozgrywki grupy A
 • 19:00 – 22:00 Rozgrywki grupy C
Niedziela
 • 10:00 – 13:00 Mecze ?wier?fina?owe
 • 13:00 – 14:00 Konkursy
 • 14:00 – 17:00 Pó?fina?y i Fina?y
Do turnieju zg?osi?y si? jeszcze 2 zespo?y: SKUPA TEAM oraz MIX TEAM. Rozlosowane zostan? one wi?c do grup C i D (w których pierwotnie znajdowa?y si? po 3 zespo?y). Nale?y jednak ?ledzi? wydarzenia turniejowe poniewa? istnieje mo?liwo??, ?e która? z dru?yn nie dotrze na turniej. Wtedy w przypadku zmiany liczebno?ci dru?yn w grupie z 4 na 3, ilo?? meczy maleje automatycznie z 6 na 3, a co za tym idzie ilo?? czasu potrzebna na rozegranie meczy grupowej znacznie si? skraca. Dlatego prosimy nie kierowa? si? w 100 procentach harmonogramem zawodów.
Zobacz tabele rozgrywek - pobierz
Zmieniony ( 26.06.2009. )
 
Zasady turnieju 13-14.06.2009
12.06.2009.
Zmieniony ( 12.06.2009. )
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 45