Menu Content/Inhalt
Start
Spotkanie ws. turnieju koszykówki PDF Drukuj Email
23.06.2010.
W dniu 22 czerwca odby?o si? spotkanie w sprawie turnieju koszykówki, mia?o ono na celu omówienie spraw organizacyjnych oraz przeprowadzenie losowania grup turniejowych. Klikaj?c w link poni?ej uzyskaj? pa?stwo szczegó?owe informacje dotycz?ce tego spotkania oraz rozlosowane grupy.

wylosowany numer nazwa dru?yny kapitan
1 Finger Team Miko?aj Michalak
2 MONSTER TEAM Wojciech ?miechowski
3 AIR BALL Daniel Stramski
4 ZBW AND 2 Krzysztof Chmielarz
5 SPRINT PIZZA TEAM ?ukasz Skupi?ski
6 PBO Piotr Figas
7 Czarnuchy
8 Elektrosprz?t ?ukasz Kie?tyka
9 Waszka Roland Grabowski
10 ZBW AND 1 Marcin P?awucki
11 Tornado Kaczocha Krzysztof
12 Muminki Adrian Kalinowicz
13 The Dirty Dozen Patryk Micha?
14 Masters Team Marcin Grabarczyk
15 Dream Team Marecki Mateusz
16 BBS Bartosz Ga?ach


Prosz? o stawienie si? w pe?nych sk?adach w nast?puj?cych godzinach:
GRUPA A i B - sobota godz. 9:00
GRUPA C i D - sobota godz. 12:00

W sytuacji w której dru?yna nie b?dzie gotowa do gry o wyznaczonych godzinach przyznawany b?dzie walkower 0:20.


W SOBOT? i NIEDZIELE w godzinach 12:00 - 14:00 przewidywany jest GRILL dla uczestników turnieju
Jak zwykle pojawili si? nieodpowiedzialni ludzie, którzy wys?ali zg?oszenie a nast?pnie nie zg?osili si? na spotkanie organizacyjne i po wielokrotnych próbach kontaktu poinformowali ?e jednak si? wycofuj?. Tym razem by?a to dru?yna ELEKTROSPRZ?T, mamy jeszcze dwie dru?yny , które jednoznacznie si? nie okre?li?y mimo zg?oszenia uczestnictwa. Je?eli dzisiaj ostatecznie nie b?dzie jasnej informacji (podpisane zg?oszenie + wpisowe) zostan? skre?leni z listy mog? pojawi? si? zmiany w grupach, tak ?eby w ka?dej grupie by?y nie mniej jak 3 dru?yny. W takiej sytuacji nast?pi automatyczne przesuni?cie numerów o jeden w dó? od danej pozycji.
Prosz? obserwowa? informacje na stronie, na bie??co b?dziemy informowa? o sytuacji, 
Zmieniony ( 23.06.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »