Menu Content/Inhalt
Start
Turniej przedszkolaków PDF Drukuj Email
23.03.2010.
Po raz siódmy zorganizowano Turniej Gier i Zabaw Ruchowych ,,Przedszkolak 2010’’.Turniej odby? si? w sobot? 27 marca 2010 roku w Gimnazjum Nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. W zabawie udzia? wzi??o ponad 120 maluchów. Tegoroczne zawody zgromadzi?y na starcie dzieci z ostrowskich przeszkoli: PP Nr 2, PP NR 12, PP Nr 13, PP Nr 14 oraz grup? zerow? ze SP NR 11

Organizatorem turnieju s? osiedla nr 10 - Parcele Zacharzewskie, nr 9 – Nowe Parcele oraz nr 7 – Z?bców Zacisze. Dla maluchów przygotowywano kilkana?cie konkurencji sportowych i zr?czno?ciowych.

Przedszkolaki mia?y za zadanie wykaza? si? sprawno?ci?, szybko?ci? i celno?ci?. Rywalizowano m.in. w budowie najwy?szej wie?y z klocków lub rzutach pi?k? do kosza. Turniej to  doskona?a okazja do zaprezentowania umiej?tno?ci? pracy w grupie oraz dyscyplinach indywidualnych.

Relacj? ze zmaga? mo?na ?ledzi? w internecie na portalu sportowym www.esporttv.pl.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody.

Nagrody wr?czali: Dariusz Kempi?ski, Osiedle nr 9, Rados?aw Torzy?ski, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Stanis?aw Krakowski, Zast?pca Prezydenta, Jaros?aw Lisiecki, Zast?pca Przewodnicz?cego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, Alojzy Motylewski, Przewodnicz?cy Osiedla nr 10, Pawe? Rajski, naczelnik Wydzia?u Edukacji i Zdzis?aw Dolata, przewodnicz?cy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

Sylwia Nowicka
Urz?d Miejski w Ostrowie Wlkp.
Biuro Prasowe i Relacji Spo?ecznych

Zmieniony ( 30.03.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »