Menu Content/Inhalt
Start
Dzie? Seniora 2009 PDF Drukuj Email
02.12.2009.

W dniu 26.11.2009r. Rada Osiedla nr 9 „Nowe Parcele” w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowa?a Dzie? Seniora, po??czony z wieczorkiem Andrzejkowym. Spotkanie odby?o si? w domu restauracyjnym „Jubilatka”. W uroczysto?ci wzi??o udzia? 165 seniorów w wieku od 60 do 102 lat.

Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas przedstawiciele w?adz miasta, w osobach:

 • Przewodnicz?cy Rady Miejskiej Ryszard Taciak
 • Zast?pca Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego Stanis?aw Krakowski
 • Sekretarz miasta Ostrowa Wielkopolskiego Andrzej Baraniak
 • Radni z terenu osiedla:
  • Dorota Grze?kowiak
  • Lech Topolan
  • Mariusz Nowak
 • Proboszcz Parafii pod wezwaniem ?w. Ducha ksi?dz kanonik Maciej Wyzujak
 • Zast?pca Dyrektora SP nr 7 Elwira Adamek
 • Przedstawiciel Stra?y Miejskiej

Wyj?tkowym seniorem uczestnicz?cym w spotkaniu by?a Pani Katarzyna Fryga, która w lutym 2010 roku uko?czy 103 lata. Po z?o?eniu ?ycze? przez Przewodnicz?cego Rady Osiedla nr 9 Romana Malujde i wspólnym od?piewaniu „200 lat” wr?czono dostojnej seniorce bukiet kwiatów. Po cz??ci oficjalnej swój program artystyczny przedstawi?y dzieci ze SP nr 7. Uczestnicy spotkania bawili si? przy d?wi?kach orkiestry, której fundatorem by? Lech Topolan


Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image
Zmieniony ( 02.12.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »