Menu Content/Inhalt
Start arrow Kontakt
Kontakt PDF Drukuj Email
02.05.2007.

Rada Osiedla urz?duje w swojej siedzibie w ka?dy wtorek w Szkole Podstawowej Nr 7 w godzinach od 17:00 do 18:00

  tel. kom. 0 606-605-268 

 

Wykaz osób wspomagaj?cych utrzymanie porz?dku i bezpiecze?swta  naszego osiedla 

 

                     Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji

                 st. sier?. Tomasz Zimniak tel. 0-62 592-22-43

 

                               Dzielnicowy Stra?y Miejskiej

                   Leszek K?tny  tel. 0-62 591-81-99 

Zmieniony ( 30.04.2009. )