Menu Content/Inhalt
Start arrow Rada Osiedla
Sk?ad Rady Osiedla PDF Drukuj Email
 
OSIEDLE Nr 9 - „NOWE PARCELE”


Siedziba Rady Osiedla
Ostrów Wielkopolski, Szko?a Podstawowa nr 7
ul. Bema 30

Przewodnicz?cy Rady Osiedla Nr 9
Roman Malujda

Z-ca Przewodnicz?cego Rady Osiedla Nr 9
Roman Korzeniowski 

Sekretarz Rady Osiedla Nr 9
Krystyna Fischer-B?k

---------------------------------------------

Przewodnicz?cy Zarz?du  Osiedla Nr 9
Dariusz Kempi?ski

Skarbnik
Tadeusz Malarczyk
 
Sekretarz Zarz?du Osiedla
Dominika Szymoniak

Cz?onkowie Zarz?du
Mariusz J?draszczyk
 Rados?aw Rynowiecki 

Przewodnicz?cy komisji Rewizyjnej
Stanis?aw Ni?kiewicz 
 
Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej
Gra?yna Gliwi?ska
Kazimiera Czajka-------------------------------------------


Pozostali Cz?onkowie Rady

Teresa Go?ciniak
 S?awomir Hybsz
S?awomir ?ukomski
Beata Mróz 
 

 

Zmieniony ( 14.04.2015. )